Aquest és un espai dedicat a la pesca amb rall, un costum encara viu per la franja litoral del País Valencià i que compta amb una bona colla de seguidors per les comarques del Camp de Morvedre i la Plana Baixa. Ací trobareu la informació necessària perquè coneixeu aquest art de pesca mil·lenari i perquè el respecteu com a bon costum que és. Valencià, mediterrani i arrelat a la nostra identitat de poble. Benvinguts sigueu.Renovació de la llicència

Si ja sou socis del Corball i vos ha caducat la llicència, el procediment per a renovar-la és el mateix que quan demaneu la llicència per primera vegada.


Podeu descarregar el formulari de sol·licitud de llicència: ací.
Ens heu de fer arribar els dos fulls de la sol·licitud plens, així com una fotocòpia del vostre DNI, un certificat d'empadronament (heu d'estar empadronats en alguna localitat del territori valencià), i el resguard de l'ingrés de la quota de l'associació. Aquesta és de 45€ bianuals, i el preu del tràmit de la llicència ja està inclòs en eixa quantitat. Hem hagut d'augmentar el preu de la quota dels socis respecte al que es va fixar inicialment perquè la Conselleria ha decidit, des del desembre de 2012, augmentar al doble el preu del tràmit de la llicència.

Podeu fer l'ingrés al següent compte de CaixaBank:
ES28 2100 7450 1922 0002 3918
El Corball - Associació de pescadors amb rall
Quan feu l'ingrés, poseu com a concepte "Quota soci dos anys". Una setmana després que ens feu arribar els papers i el resguard del pagament, contacteu de nou amb l'associació perquè vos donem el justificant de la presentació de la vostra sol·licitud de llicència en el registre de la Conselleria.
Per a contactar amb l'associació: 962600422 (Salva), o bé per correu electrònic:


                      elcorball@hotmail.es

                            
                                      AVIS   ALS  SOCIS  
             ===================================


 Tost els socis que tinguen que renovar la llicència en el any 2018 i 2019 per caducar-los els 2 anys de vigència, sols tindran que pagar les taxes de la Generalitat que son 14,73€
                                  
Se agafa eixa mesura  després de tancar el any 2017 en superàvit, tot per no
haver fet el acostumat dinar i no tindre cap  gasto extra