Aquest és un espai dedicat a la pesca amb rall, un costum encara viu per la franja litoral del País Valencià i que compta amb una bona colla de seguidors per les comarques del Camp de Morvedre i la Plana Baixa. Ací trobareu la informació necessària perquè coneixeu aquest art de pesca mil·lenari i perquè el respecteu com a bon costum que és. Valencià, mediterrani i arrelat a la nostra identitat de poble. Benvinguts sigueu.Inscriure's al Corball i obtindre llicència de pesca amb rall

Com a associació dedicada a la promoció i la recuperació de la pesca tradicional amb rall, El Corball possibilita als seus membres obtindre llicències de rall, segons la nova normativa de la Generalitat. Aquestes llicències són vàlides en tot el territori valencià, i cal renovar-les cada dos anys.

Podeu descarregar el formulari de sol·licitud de llicència: ací.

Ens heu de fer arribar els dos fulls de la sol·licitud plens, així com una fotocòpia del vostre DNI, un certificat d'empadronament (heu d'estar empadronats en alguna localitat del territori valencià), i el resguard de l'ingrés de la quota de l'associació. Aquesta és de 45€ bianuals, i el preu del tràmit de la llicència ja està inclòs en eixa quantitat. Hem hagut d'augmentar el preu de la quota dels socis respecte al que es va fixar inicialment perquè la Conselleria ha decidit, des del desembre de 2012, augmentar al doble el preu del tràmit de la llicència.

Podeu fer l'ingrés al següent compte de CaixaBank:

ES28 2100 7450 1922 0002 3918
El Corball - Associació de pescadors amb rall

Quan feu l'ingrés, poseu com a concepte "Quota soci dos anys". Una setmana després que ens feu arribar els papers i el resguard del pagament, contacteu de nou amb l'associació perquè vos donem el justificant de la presentació de la vostra sol·licitud de llicència en el registre de la Conselleria.

Per a contactar amb l'associació: 962600422 (Salva), o bé per correu electrònic:

      elcorball@hotmail.esAVIS ALS SOCIS
  
Per a renovar la llicència entreu en el enllaç corresponent, ja que  els diners a ingressar no son els mateixos en els anys 2018 i 2019